Print
Nov 05

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Nov 07
 • Varsity

Tryouts

Monday 3:30 PM - 5:30 PM

Nov 08
 • Varsity

Tryouts

Tuesday 3:30 PM - 5:30 PM

Nov 09
 • Varsity

Tryouts

Wednesday 3:30 PM - 5:30 PM

Nov 10
 • Varsity

Tryouts

Thursday 3:30 PM - 5:30 PM

Nov 11
 • Varsity

Tryouts

Friday 3:30 PM - 5:30 PM

Nov 22
 • Varsity
 • scrimmage

@ Scrimmage - SP

 • 0-0

0-0

0
0
Nov 30
 • Varsity
 • game

@ Torrey

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 02
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 03
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 06
 • Varsity
 • game

@ Poway

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 09
 • Varsity
 • game

@ El Camino

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 14
 • Varsity
 • game

@ Rancho Bernardo

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 15
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 04
 • Varsity
 • game

@ Del Norte

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Valley Center

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 18
 • Varsity
 • game

Fallbrook

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 25
 • Varsity
 • game

@ San Marcos

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 28
 • Varsity
 • game

@ Cathedral

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 01
 • Varsity
 • game

@ Vista

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 03
 • Varsity
 • game

@ Oceanside

 • 0-0

0-0

0
0