Print
Nov 04
 • Varsity

Boys Tryouts

Saturday 1:30 PM - 4:00 PM

Nov 14
 • Varsity
 • game

@ Chula Vista

 • Win
 • 1-0

59-45

0
0
Nov 16
 • Varsity
 • game

@ The Rock

 • Loss
 • 1-1

70-41

0
0
Nov 17
 • Varsity
 • game

@ Santana

 • Loss
 • 1-2

73-43

0
0
Nov 27
 • Varsity
 • game

@ Valley Center

 • Loss
 • 1-3

92-35

0
0
Nov 29
 • Varsity
 • game

@ Orange Glen

 • Loss
 • 1-4

77-45

0
0
Dec 01
 • Varsity
 • game

Kearny

 • Loss
 • 1-5

62-54

0
0
Dec 04
 • Varsity
 • game

@ Army-Navy

 • Loss
 • 1-6

53-44

0
0
Dec 06
 • Varsity
 • game

Del Lago

 • Loss
 • 1-7

76-28

0
0
Dec 08
 • Varsity
 • game

@ Coastal

 • Loss
 • 1-8

37-31

0
0
Dec 11
 • Varsity
 • game

@ Clairemont

 • Loss
 • 1-9

72-28

0
0
Dec 12
 • Varsity
 • game

@ Guajome Park

 • Loss
 • 1-10

52-43

0
0
Dec 15
 • Varsity
 • game

Army-Navy

 • Loss
 • 1-11

48-17

0
0
Dec 21
 • Varsity
 • game

Chula Vista

 • Loss
 • 1-12

64-50

0
0
Jan 04
 • Varsity
 • game

@ Escondido Adventist

 • Win
 • 2-12

57-45

0
0
Jan 08
 • Varsity
 • game

@ Jewish Academy

 • Loss
 • 2-13

76-52

0
0
Jan 10
 • Varsity
 • game

Tri-City

 • Loss
 • 2-14

75-35

0
0
Jan 17
 • Varsity
 • game

@ Del Lago

 • Loss
 • 2-15

81-36

0
0
Jan 19
 • Varsity
 • game

Coastal

 • Loss
 • 2-16

55-37

0
0
Jan 22
 • Varsity
 • game

Fallbrook

 • Loss
 • 2-17

66-26

0
0
Jan 29
 • Varsity
 • game

Jewish Academy

 • Loss
 • 2-18

89-61

0
0
Jan 30
 • Varsity
 • game

@ Tri-City

 • Loss
 • 2-19

66-37

0
0
Feb 05
 • Varsity
 • game

Clairemont

 • Loss
 • 2-20

69-47

0
0
Feb 06
 • Varsity
 • game

Escondido Adventist

 • Win
 • 3-20

61-35

0
0
Feb 08
 • Varsity
 • game

Guajome Park

 • Loss
 • 3-21

63-47

0
0